Beginpagina
<% = strNaam %>
Nieuws Coureur Gastenboek
Verslagen Motor Multimedia
Kalender Sponsoren Contact


<% If request("paginanr") = "" Then intRecordPagina = 1 Else intRecordPagina = CInt(Request.QueryString("paginanr")) If Request("mode") = "cat" Then %> <% Set rsObjRecordset = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") strSQL = "SELECT * FROM FotoCategorie ORDER BY CategorieID DESC;" rsObjRecordset.Open strSQL, AdoCon If rsobjRecordset.EOF Then Response.WRite "Er zijn geen items gevonden!" Else Do WHILE NOT rsObjRecordset.EOF %> <% rsObjRecordset.MoveNext Loop %>
 " target="mainFrame"><% = rsObjRecordset("categorienaam") %>
<% End If End If If Request("categorieId") <> "" Then Set rsObjRecordset = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") strSQL = "SELECT * FROM FotoAlbum a, FotoCategorie b " & _ "WHERE b.CategorieId = " & request("categorieId") & " " & _ "AND a.CategorieId = b.CategorieId;" rsObjRecordset.LockType = 2 rsObjRecordset.CursorType = 3 rsObjRecordset.Open strSQL, AdoCon rsObjRecordset.PageSize = 8 If NOT rsObjRecordset.EOF Then rsObjRecordset.AbsolutePage = intRecordPagina intTotItems = rsObjRecordset.RecordCount intTotPaginas = rsObjRecordset.PageCount If NOT rsobjRecordset.EOF Then strnaam = rsobjRecordset("categorienaam") End IF %>
<% = strnaam %>
<% For intRecordTeller = 1 to 8 If rsobjRecordset.EOF Then Exit For strBestandsNaam = rsobjRecordset("BestandsNaam") strBestandsUrl = rsobjRecordset("BestandsUrl") %> <% rsTeller = rsTeller + 1 If rsTeller = 3 Then Response.Write "" rsTeller = 0 End If rsobjRecordset.MoveNext Next %>

<% = strBestandsNaam %>

<% If intRecordPagina > 1 or NOT rsobjRecordset.EOF Then Response.Write " pagina: " End If If intRecordPagina > 1 Then Response.Write vbCrLf & "<< Vorige " End If If intRecordPagina > 1 or NOT rsobjRecordset.EOF Then For intLink = 1 to intTotpaginas If intLink > 15 Then If intTotaalpaginas = intRecordPagina Then Response.Write(" ..." & intTotaalpaginas) Else Response.Write(" ..." & intTotpaginas & "") Exit For Else If intLink = intRecordPagina Then Response.Write(" " & intLink) Else Response.Write(" " & intLink & "") End If Next End If If NOT rsobjRecordset.EOF then Response.Write vbCrLf & "Volgende >>" End If %>
<% End IF %>

JW Racing
Hoe is JW Racing tot stand gekomen?

Suzuki SV Cup
De Suzuki SV Cup, wat is het? Klik hier voor meer info

Circuits
Op welke circuits racen we dit jaar? Klik hier.

Klassement
Bekijk hier het actuele klassement van de Suzuki SV Cup

TriCAT Racing
Het team waar JW Racing in 2006 mee gaat samenwerken